banner

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος σε Λοιπές Χρήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ


Ο ζεόλιθος, πέρα από τη γεωργική και την κτηνοτροφική χρήση χρησιμοποιείται ευρέως και σε άλλες βιομηχανίες.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις χρήσεις αυτές.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος σε Λοιπές Χρήσεις
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος σε Λοιπές Χρήσεις
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος σε Λοιπές Χρήσεις

ΎΔΑΤΑ

Μια από τις μεγαλύτερες καθημερινές του χρήσεις είναι για συστήματα αποσκλήρυνσης (φίλτρα ιοντικής ανταλλαγής) και φίλτρανσης νερού. Στα φίλτρα ιοντικής ανταλλαγής, ο ζεόλιθος δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου και απελευθερώνουν ιόντα νατρίου στη θέση τους, έτσι ώστε το νερό να γίνεται πιο μαλακό αλλά και πιο πλούσια σε νάτριο.

Η προσθήκη του φυσικού ζεόλιθου στα ύδατα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση ανόργανων, οργανικών, οργανομεταλλικών, αερίων, βακτηριδίων, κυανοβακτηριδίων, μετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 100%. Ο ζεόλιθος εμπλουτίζει το νερό σε οξυγόνο (οξυγωνούχα ρεύματα) και ρυθμίζει το pH των υδάτων προς το ουδέτερο, αυξάνοντας ή μειώνοντας αυτό, ανάλογα με την οξύτητα ή αλκαλικότητα των υδάτων.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος σε Λοιπές Χρήσεις

Άλλες καθημερινές χρήσεις των ζεολίθων είναι για την δέσμευση των οσμών από τα απορρίμματα, σαν άμμος καθαριότητας για κατοικίδια και σε φίλτρα νερού σε ενυδρεία. Οι ζεόλιθοι, λόγω της κρυσταλλικής δομής που έχουν βοηθούν στο να παγιδεύουν ανεπιθύμητα υγρά, τα διάφορα μόρια οσμών αλλά και να συγκρατούν από το νερό ανεπιθύμητες ουσίες.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η χρήση των φυσικών ζεολίθων στην επεξεργασία των λυμάτων είναι μία από τις παλαιότερες και τις περισσότερο υποσχόμενες εφαρμογές τους. Η παρουσία των βαρέων μετάλλων (Zn, Cr, Pb, Cd, Cu, Mn, Fe, κλπ) σε υγρά απόβλητα είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα και η απομάκρυνσή τους με την χρήση φυσικών ζεολίθων έχει μελετηθεί εκτενώς σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, όπως της χημικής καθίζησης, της ιοντωανταλλαγής, της προσρόφηση, της κροκίδωσης, της επίπλευση καθώς και διαφόρων ηλεκτροχημικώς μεθόδων. Διάφοροι φυσικοί ζεόλιθοι σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει καλές ιοντοανταλλακτικές ικανότητες, όπως με ιόντα αμμωνίου και βαρέων μετάλλων.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ
Καθαρισμός Υδάτων
Κατοικίδια
Απορρύπανση Εδάφους
Δομικά Υλικά
Χαρτοβιομηχανία
Αποθήκευση Ηλιακής Ενέργειας
Επεξεργασία Λυμάτων

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ


Έχει αποδειχτεί ότι οι ζεόλιθοι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην εξάλειψη ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και στον καθαρισμό των εδαφών που έχουν μολυνθεί από τοξικά βαρέα μέταλλα. Χρησιμοποιούνται στο χωρισμό των επιβλαβών οργανικών ουσιών από το ύδωρ, και στην αφαίρεση των ιόντων βαριών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται από την πυρηνική διάσπαση, από το νερό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αγρότες ρυζιού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία όπου μετά την πυρηνική καταστροφή του 2011, χρησιμοποίησαν ζεόλιθο στα χωράφια τους, σε μια προσπάθεια να παγιδεύσει τυχόν ραδιενεργούς ρύπους.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Πολλές ακόμη είναι οι χρήσεις των ζεολίθων και για οικοδομική χρήση:

  • Σαν δομικοί λίθοι, στην παραγωγή τσιμέντων (υποκαθιστά την ποζολάνη).
  • Στην κατασκευή των συμπιεσμένων σανίδων, σαν υλικό πλήρωσης.
  • Στην κατασκευή ελαφρών τούβλων μεγάλης αντοχής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ζεόλιθος εισαγωγής (Σλοβακία & Κίνα)

Διατίθεται σε τέσσερις μορφές ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων του και για διαφορετική χρήση, όπως:

1) Σε μορφή πούδρας για ψεκασμoύς για την υγιεινή των στάβλων

2) Μέγεθος 0,0-1,0 χιλιοστά. Για εμπλουτισμό της τροφής σε ζώα εκτροφής, στη στρώμνη.

3) Μέγεθος 1,0-2,5 χιλιοστά. Στη γεωργία, για καταπολέμηση της δυσοσμίας, για σιτηρέσια πτηνών, για φιλτράρισμα πόσιμου νερού.

4) Μέγεθος 2,5-5,0 χιλιοστά. Για γεωργική χρήση στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, ως βελτιωτικό σε χημικά λιπάσματα σε ποσοστό 2-5% (βραδεία αποδέσμευση), στην υδροπονία, χωρίς να αποκλείεται η χρήση των προηγούμενων που είναι πιο δραστικές.

Ελληνικός Ζεόλιθος (Πετρωτά Έβρου)

Διατίθεται σε τέσσερις κοκκομετρίες:

-20 μικρά

-45 μικρά

-100 μικρά

-0 - 1 χλστ.

Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασίες big bag 1tn (1.000Kg) & σε σακιά 25Kg (1 τόνος / παλέτα ή 40 σακιά). Τα -20 μικρά διατίθενται σε σακιά των 20Kg