ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανικά Ορυκτά

Η ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. Βιομηχανικά Ορυκτά ιδρύθηκε το 2013 από τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό Γιώργο Γεωργιάδη με μακρόχρονη δραστηριότητα στην 'Έρευνα και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Ορυκτών, ιδιαίτερα σε ορυκτά που για πρώτη φορά ερευνήθηκαν και εκμεταλλεύθηκαν στην Ελλάδα (Άστριοι, Χαλαζίες), αλλά και διεθνώς (Χουντίτης –Υδρομαγνησίτης), ως και κοιτασμάτων σε περιοχές που δεν είχαν αξιοποιηθεί προηγουμένως (ποζολάνες Ν. Πέλλας που αποτέλεσαν την πρώτη εκμετάλλευση ποζολανών εκτός νησιωτικού χώρου και κάλυψαν τις ανάγκες του εργοστασίου τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Όλυμπος καλύφθηκε εξολοκλήρου με ίδια κεφάλαια του Γ. Γεωργιάδη χωρίς καμιά μορφή δανεισμού ή επιδότησης. Οι ισολογισμοί της εταιρείας παρουσιάζονται στην σελίδα "Οικονομικά Στοιχεία".

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση μιας πλήρους εργοστασιακής μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, την οποία εξαγόρασε από την γνωστή ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε., η οποία με εκκίνηση το 1986 και ιδρυτή τον Γ. Γεωργιάδη και την επενδυτική τράπεζα ΕΤΕΒΑ, δημιούργησε την αρχική μονάδα με στόχο την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων αστρίων και χαλαζιών.

Αποτελώντας τον μοναδικό παραγωγό στην Ελλάδα των παραπάνω ορυκτών, η ΜΕΒΙΟΡ εφοδίαζε ανελλιπώς μέχρι το 2013 την Ελληνική βιομηχανία ειδών υγιεινής και πλακιδίων, ως και την Υαλουργία με άστριους και με χαλαζιακά προϊόντα για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές (κονιάματα, φίλτρα νερού για πισίνες, κόλλες πλακιδίων, εποξειδικές ρητίνες κ.λπ.), εξάγοντας παράλληλα σημαντικές ποσότητες αστρίου και χαλαζία ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε Ιταλία, Αυστρία (Swarovski), Ισραήλ (τεχνητό γρανίτη) κ.α.

Αμέσως μετά την εξαγορά η ΌΛΥΜΠΟΣ δαπάνησε σημαντικά ποσά για δαπάνες ανακαίνισης του μηχανικού εξοπλισμού και εγκατάστασης νέας μονάδος υπερλειοτρίβησης για παραγωγή βιομηχανικών ορυκτών υπέρλεπτης κοκκομετρίας (-10 μικρά, -20 μικρά).
Παράλληλα δαπάνησε σημαντικά ποσά για την έρευνα και ανάπτυξη των βιομηχανικών ορυκτών που αποτελούν το αντικείμενο της (βλέπε "Οικονομικά Στοιχεία").

Σήμερα η μονάδα αξιοποιείται με την παραγωγή - επεξεργασία 5 βιομηχανικών ορυκτών. Πρόσφατα έχει ληφθεί αδειοδότηση εκμετάλλευσης από το ΥΠΕΝ (Α.Π. ΔΜΕΒΟ-Β/Φ6.11.7/171440/315/20-02-2017 ΑΔΑ: ΩΙ704653Π8-ΕΟ8) για Λατομείο ζεολίθου στο Βόρειο Έβρο στη θέση "Κόκκαλο", απ' όπου γίνεται και η παραγωγή του Ελληνικού Ζεολίθου, αλλά και ενός λατομείου χαλαζίτη στον Νομό Κιλκίς.

Τα προϊόντα μας

Χαλαζίας

Χαλαζίας σε ευρύτατη κοκκομετρική γκάμα που καλύπτει τις εξατομικευμένες απαιτήσεις κάθε χρήσεως. Ενδεικτικά μόνον αναφέρεται η χρήση για φίλτρα πισινών, κόλλες πλακιδίων, εποξειδικές ρητίνες και πάσης φύσεως ειδικά κονιάματα στα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασβεστολιθικοί κόκκοι λόγω αντίδρασης με χρησιμοποιούμενα χημικά. Σημειώνετε ότι η εταιρεία είναι η μόνη παραγωγός χαλαζιακών κόκκων στη χώρα από θραύση (όχι από χερσαίες ή ποτάμιες αποθέσεις).

περισσότερα

Ποζολάνη

Ποζολάνη λειοτριβημένη σε -45 μικρά. Πρόσφατα παράγονται και υπέρλεπτες ποιότητες -20 μικρών και -10 μικρών για ειδικές χρήσεις. Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι η μοναδική παραγωγός υπέρλεπτων ποζολανών στην Ελλάδα. Η πρώτη ύλη μεταφέρεται από αδειοδοτημένο Λατομείο της εταιρείας στην Άψαλο, Νομού Πέλλας. Σημειώνεται ότι η Όλυμπος είναι η μόνη παραγωγός λειοτριβημένης ποζολάνης στη χώρα που παράγεται από αδειοδοτημένο επ' ονόματι της Λατομείο.

περισσότερα

Διατομίτης

Ο διατομίτης εξορύσσεται από αδειοδοτημένο Λατομείο επί ιδιωτικής έκτασης του Γ. Γεωργιάδη στη περιοχή του Λυκουδίου Ελασσόνας. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της ΌΛΥΜΠΟΣ έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα - μελέτη του αργιλλούχου δαιτομίτη στο Ινστιτούτο Διατομίτη του Καναδά όσον αφορά τη χρήση του ως εντομοκτόνου στη Γεωργία και παρόμοια έρευνα εξελίσσεται στο Εντομολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η έρευνα για το διαχωρισμό Αργίλλων - Διατομίτη σε Βιομηχανική κλίμακα από την ΌΛΥΜΠΟΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως και το ΕΚΠΑ συνεχίζεται.

Στόχος η παραγωγή διατομίτη με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε διάτομα για ειδικές χρήσεις. Σήμερα η παραγωγή διατομίτη της ΌΛΥΜΠΟΣ διατίθεται στη Γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό για ριζοποτίσματα και ως συστατικό σκευασμάτων για την ανάπτυξη των φυτών ως πηγή αφομοιώσιμου άμορφου Διοξειδίου του Πυριτίου (ο σκελετός των διατόμων αποτελείται από καθαρό άμορφο Διοξείδιο του Πυριτίου που είναι αφομοιώσιμο λόγω και της πολύ μεγάλης λεπτότητας του προϊόντος, 20 μικρά)

περισσότερα

Ζεόλιθος

Η ΟΛΥΜΠΟΣ παράγει και εμπορεύεται προϊόντα Ελληνικού Ζεολίθου λεπτής και υπέρλεπτης κοκκομετρίας (-20 μικρά, -45 μικρά, -100 μικρά και 0-1 χλστ.) από την περιοχή Κόκκαλο, Πετρωτών Έβρου. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται ζεόλιθο όλων των κοκκομετριών από Σλοβακία και Κίνα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στα "Προϊόντα".

περισσότερα

Ξηρή Ελαφρόπετρα

Ξηρή Ελαφρόπετρα σε μεγάλη γκάμα κοκκομετρική και επίσης πούδρα ελαφρόπετρας -45 μικρά για ειδικά κονιάματα (βλέπε αποτελέσματα δοκιμών του εργαστηρίου Δοκιμών Υλικών του ΑΠΘ στο "Έρευνα & Ανάπτυξη"). Η πρώτη ύλη είναι από το Γυαλί της Δωδεκανήσου και παραγωγός εταιρεία η ΛΑΒΑ Α.Ε.

περισσότερα