banner

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος

ΖΕΟΛΙΘΟΣ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Οι Ζεόλιθοι είναι ένυδρα κρυσταλλικά αργιλοπυριτικά ορυκτά τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια όταν μετά από ηφαιστειακές εκρήξεις μεγάλες ποσότητες αργιλοπυριτικής τέφρας αποτέθηκαν σε περιβάλλοντα όπου υπήρχαν αλκαλικά νερά. Η αλληλεπίδραση της αργιλοπυριτικής αυτής τέφρας με τα αλκαλικά νερό και η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία των ζεολίθων.

Η σημαντικότητα του ζεολίθου για τις διάφορες χρήσεις του έγκειται στην μορφή της κρυσταλλικής του δομής. Η δομή του είναι τετραεδρική και σε τρισδιάστατη απεικόνιση έχει κυψελοειδή μορφή με την δημιουργία μεγάλων κοιλοτήτων. Οι κοιλότητες αυτές πληρώνονται με μόρια νερού αλλά και κατιόντα. Αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται εντός αυτών των κοιλοτήτων αλλά και να ανταλλάσσονται με άλλα κατιόντα χωρίς όμως να αλλοιώνουν την δομή του κρυσταλλικού πλέγματος. Η ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζεται ως ιοντοανταλλακτική ικανότητα και είναι αυτή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ζεολίθου.

Γενικά, η ποσότητα που νερού μπορεί να απορροφήσει ένας ζεόλιθος φτάνει έως και 60% του βάρους του.

Στη φύση απαντώνται περισσότερα από 40 είδη ζεολίθων (σε ηφαιστειακά και ιζηματογενή πετρώματα) από τα οποία τα 20 βρίσκονται σε ιζηματογενής αποθέσεις. Οι ζεόλιθοι που εμφανίζονται συχνότερα είναι οι: κλινοπτιλόλιθος, μορδενίτης, χαβαζίτης, αναλκιμίτης, φιλλιψίτης, εριονίτης και ευλανδίτης. Ο σημαντικότερος αυτών είναι ο κλινοπτιλόλιθος. Επίσης, πάνω από 150 συνθετικοί ζεόλιθοι έχουν κατασκευαστεί για διάφορες χρήσεις, με τους ποιό γνωστούς να είναι ο ζεόλιθος Α (χρησιμοποιείται συνήθως ως απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων), οι ζεόλιθοι Χ και Υ (χρησιμοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση) και ο καταλύτης πετρελαίου ZSM-5 (αποτελεί εμπορική ονομασία για το pentasil-zeolite).

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Καθαρισμός Υδάτων
Κατοικίδια
Απορρύπανση Εδάφους
Δομικά Υλικά
Χαρτοβιομηχανία
Αποθήκευση Ηλιακής Ενέργειας
Επεξεργασία Λυμάτων

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ


Γενικά, οι χρήσεις των ζεολίθων ποικίλουν. Τα προϊόντα της εταιρείας μας απευθύνονται κυρίως για χρήσεις γεωργικές και κτηνοτροφικές. Οι χρήσεις τους σε αυτές τις κατηγορίες αναλύονται εκτενέστερα στις αντίστοιχες ενότητες. Συνοπτικά, μερικές από τις λοιπές χρήσεις αυτών είναι για συστήματα αποσκλήρυνσης (φίλτρα ιοντικής ανταλλαγής) και φίλτρανσης νερού, σαν άμμο καθαριότητας για κατοικίδια, στην εξοδετρωση ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και στον καθαρισμό των εδαφών που έχουν μολυνθεί από τοξικά βαρέα μέταλλα, σαν δομικά υλικά, στη χαρτοβιομηχανία, κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γενικά, στην αγορά εμφανίζεται σε τέσσερις μορφές ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων του και για διαφορετική χρήση, όπως:

1) Σε μορφή πούδρας για ψεκασμούς στο φύλλωμα.
2) Μέγεθος 0,0-1,0 χιλιοστά. Για εμπλουτισμό της τροφής σε ζώα εκτροφής.
3) Μέγεθος 1,0-2,5 χιλιοστά. Στη γεωργία, για καταπολέμηση της δυσοσμίας, για σιτηρέσια πτηνών, για φιλτράρισμα πόσιμου νερού.
4) Μέγεθος 2,5-5,0 χιλιοστά. Για γεωργική χρήση στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, ως βελτιωτικό σε χημικά λιπάσματα σε ποσοστό 2-5% (βραδεία αποδέσμευση), στην υδροπονία, χωρίς να αποκλείεται η χρήση των προηγούμενων που είναι πιο δραστικές.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα προϊόντα μας ζεολίθου είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 (Πιστοποίηση για προϊόντα και εμπορεύσιμα προϊόντα από φυσικούς ζεόλιθους για γεωργική, βιομηχανική, κατασκευαστική, περιβαλλοντική και οικιακή χρήση / Product and sale of products made of natural zeolites for agricultural. industrial, constructional, environmental and house use) και FAMI-QS (Πιστοποιητικό κώδικα ορθής πρακτικής για πρόσθετο τροφών και προμιγμάτων / Code of Practice for Feeds Addictive and Premixture Operators). Τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα τους σαν υλικά για τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Όλα μας τα προϊόντα είναι ελεγμένα με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους.

  • Η περιεκτικότητα σε κλινοπτινόλιθο είναι έως 92% (Ανάλυση XRD υλικού).
  • Έλεγχοι στα υλικά έχουν γίνει για βαρέα μέταλλα και οι αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι οι περιεκτικότητες τους βρίσκονται κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές.
  • Τυπική χημική ανάλυση του προϊόντος (Χημική Ανάλυση)
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Ζεόλιθος

ΈΡΕΥΝΑ

Η Όλυμπος Α.Ε. είναι από τις λίγες εταιρείες του χώρου όπου πέρα από την εισαγωγή και εμπορία ζεολίθου δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης ζεολιθικών κοιτασμάτων εντός του Ελλαδικού χώρου. Το διάστημα αυτό η εταιρία έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την εκμετάλλευση και την έρευνα αντίστοιχα, δύο χώρων στην περιοχή των Πετρωτών του νομού Έβρου.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, όσο αφορά την ποιότητα του υλικού στην προς εκμετάλλευση περιοχή είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά (περιεκτικότητες σε κλινοπτινόλιθο είναι > 85%) και αναμένεται πλέον η βιομηχανική παραγωγή. Στην δεύτερη προς έρευνα περιοχή, οι αναλύσεις των επιφανειακών δειγμάτων από ορισμένα σημεία έδειξαν πολύ καλές τιμές (περιεκτικότητες σε κλινοπτινόλιθο είναι > 90%), ενώ τα τελικά ποιοτικά συμπεράσματα θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των  ερευνητικών εργασιών, με την μέθοδο των τομών περιορισμένων διαστάσεων με χρήση εκσκαφέα ανεστραμμένου κάδου. Οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης αντίστοιχα αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τον Μάιο του 2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφοράν την έρευνα στην περιοχή θα βρείτε στην ενότητα "Έρευνα & Ανάπτυξη".