banner

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Διατομίτης

ΔΙΑΤΟΜΙΤΗΣ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΤΟΜΙΤΗΣ

Ο διατομίτης είναι ένα ιζηματογενές ορυκτό που αποτελείται από συσσώρευση απολιθωμένων διατόμων συνήθως με πρόσμιξη αργίλων σε διάφορες περιεκτικότητες. Τα διάτομα είναι μονοκύτταρα υδρόβια φύκη της οικογένειας των Bacillariophyceae, που παράγουν ένα σκληρό και πορώδες κυτταρικό τοίχωμα ή εξωτερικό στρώμα που αποτελείται από διοξείδιο του πυριτίου το καλουμενοι ''frustule'', και μοιάζει με μικροσκοπικά κοσμήματα.

Εμφανίστηκαν κατά την Ιουρασική περίοδο (185 εκ. χρόνια). Το όνομα τους οφείλεται στη ιδιότητα τους να πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση. Ο διατομίτης βασίζεται στην εκχύλιση άμορφου διοξειδίου του πυριτίου από το νερό ώστε να χτίσει ένα δυνατό τοίχωμα από συμμετρικές τρύπες. Τα νεκρά διάτομα βυθίζονται στο νερό, συσσωρεύονται και σχηματίζουν μεγάλες αποθέσεις, γνωστές ως γη των διατόμων.

Σαν πέτρωμα αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από διοξείδιο του πυριτίου με πρόσμιξη αργίλων. Τα προϊόντα που παράγονται από αυτόν είναι 100% φυσικά.

Έχει υψηλό πορώδες, χαμηλή πυκνότητα, έχει εγγενή σταθερότητα (χημική και θερμική) και δεν περιέχει υπολείμματα ξένων συστατικών εκτός από αργίλους. Η πρώτη ύλη περνάει μια σειρά διαδικασιών: ξήρανση, άλεσμα και ταξινόμηση με αέρα ώστε το τελικό προϊόν να αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του πυριτίου και πρόσμιξη αργίλων και είναι πρακτικά αδρανές με τελικό προϊόν μια υπόλευκη σκόνη.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Διατομίτης

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Διατομίτης
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΟΜΙΤΗ
Θερμοηχομονωτικά
Απορροφητικά
Συστατικό Εδαφοβελτιωτικών - Ψεκασμοί
Εντομοκτόνο
Πηγή άμορφου διοξειδίου του πυριτίου στη ΓεωργίαΗ δομή του διατομίτη είναι αυτή που του προσδίδει τις ιδιότητες που τον κάνουν πολύτιμο. Διαθέτει μεγάλο ανάπτυγμα επιφανείας κόκκων, υψηλό πορώδες, απορροφητικές και θερμοηχομονωτικες ιδιότητες.

Ο αργιλούχος διατομίτης έχει μια μεγάλη ποικιλία χρήσεων, και αποτελεί συστατικό σε πολλά προϊόντα σε διαφόρους τομείς εφαρμογών Οι αρχαίοι Έλληνες, για πρώτη φορά πριν από 2.000 χρόνια, χρησιμοποίησαν διατομίτες στην κεραμική και τα τούβλα.

Eλαφροβαρή αδρανή (Light Weight Aggregates LWA) - Θερμοηχομονωτικά δομικά στοιχεία

Οι αργιλούχοι διατομίτες είναι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ελαφροβαρών και μονωτικών αδρανών και ελοφροβαρών μονωτικών τούβλων. (βλέπε "Έρευνα & Ανάπτυξη")

Βιομηχανικά Απορροφητικά

Λόγω του μεγάλου αναπτύγματος της επιφανείας των κόκκων αλλά και του μεγάλου πορώδους που διαθέτει, ο διατομίτης είναι εξαιρετικά απορροφητικός. Έτσι, είναι πολύ χρήσιμος στην αποκατάσταση ρυπασμένων περιβαλλόντων από βιομηχανικά απόβλητα όπου χρησιμοποιείται κατόπιν έψησης (βλέπε "Έρευνα & Ανάπτυξη").

Εδαφοβελτιωτικό

Η προσθήκη διατομίτη σε εδαφοβελτιωτικά σκευάσματα αυξάνει την αποτελεσματικότητα τους όπως απεδείχθηκε από πολλές πρόσφατες δοκιμές. Επίσης, αποτελεί πηγή αμόρφου διοξειδίου του πυριτίου πολύ χρήσιμου για την εδαφοβελτίωση.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Διατομίτης

Φυσικό εντομοκτόνο

Ο διατομίτης χρησιμοποιείται ως ένα 100% φυσικό εντομοκτόνο για περιπατητικά έντομα (βλέπε εργαστηριακά αποτελέσματα θνησιμότητας περιπατητικών εντόμων στο "Έρευνα & Ανάπτυξη"). Ο τρόπος δράσης του είναι μηχανικός. Προσκολλάται εύκολα στα σώματα των εντόμων καθώς περπατούν, σχίζοντας το κηρώδες επίστρωμα τους με την υαλώδη δομή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απορροφά τα υγρά των εντόμων, να αφυδατώνονται και τελικά να πεθαίνουν. Το σημαντικό είναι ότι τα έντομα δεν αποκτούν ανοσία μιας και η δράση του δεν οφείλεται σε κάποια χημική ουσία ή σε κάποια χημική αντίδραση. Το γεγονός ότι είναι 100% φυσικό το καθιστά κατάλληλο και ασφαλή για ψεκασμούς στη γεωργία, βιολογικές καλλιέργειες και εναποθήκευση σιτηρών σε silo.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά Διατομίτης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι αργιλούχοι διατομίτες διατίθενται σε δύο κοκκομετρίες

  • Σκόνη κοκκομετρίας -50 μικρά
  • Υπέρλεπτη σκόνη κοκκομετρίας-20 μικρά

Διατίθεται ενσακισμένη σε χάρτινους σάκους των 15Kg επί παλετών ή σε Big-Bags.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο αργιλούχος διατομίτης της εταιρείας μας προέρχεται από ιδιωτικό λατομείο.

Οι αργιλούχοι διατομίτες του συγκεκριμένου χώρου αποτελούνται από κελύφη δισκοειδών και κυλινδρικών διατόμων συνιστάμενα από άμορφο SiO2 (Opal-A) και από αργίλους της ομάδας του Σμεκτίτη και Ιλλίτη, με αναλογία διατομιτών προς αργίλους ~60/40, η οποία κατόπιν λειοτρίβησης και αεροδιαχωρισμού υπερβαίνει το 75/25.

Ποιοτικά, το υλικό μας είναι κατάλληλο τόσο για θερμοηχομονωτικά δομικά στοιχεία, ελαφροβαρή αδρανή (LWA) όσο και για βιομηχανικά απορροφητικά όπως επιβεβαιώθηκε από έρευνες σε ημιβιομηχανική κλίμακα (pilot plant, βλ. Ε & Α).

Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν τη δυνατότητα εφαρμογών του υπέρλεπτου προϊόντος -20 μικρά που παράγουμε σαν εντομοκτόνο περιπατητικών εντόμων σε silo σιτηρών κ.λπ. και για διφυλλικούς ψεκασμούς ως επίσης και σαν συστατικό γεωργικών εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων αλλά και γενικότερα ως πηγή απορροφήσιμου άμορφου διοξειδίου του Πυριτίου για γεωργικές εφαρμογές.

Στην ενότητα "Έρευνα & Ανάπτυξη" ,μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για την ποιότητα του υλικού μας όσο και την έρευνα που έχει διεξαχθεί σε αυτό τον τομέα από την εταιρεία ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ

Η Όλυμπος Α.Ε. είναι από τις λίγες εταιρείες του χώρου όπου πέρα από την παραγωγή και διάθεση διατομίτη δραστηριοποιείτε έντονα και στον τομέα της έρευνας επάνω στις χρήσεις του Ελληνικού διατομίτη. Περισσότερες λεπτομέρειες όσων αφοράν την έρευνα που έχει διεξάγει η εταιρεία ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. επάνω στο διατομίτη θα βρείτε στην ενότητα "Έρευνα & Ανάπτυξη".