Λατομείο Ποζολάνης

ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανικά Ορυκτά


Η ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. Βιομηχανικά Ορυκτά ιδρύθηκε το 2013 από τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό Γιώργο Γεωργιάδη με μακρόχρονη δραστηριότητα στην 'Ερευνα και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Ορυκτών,  ιδιαίτερα σε ορυκτά που για πρώτη φορά ερευνήθηκαν και εκμεταλλεύθηκαν στην Ελλάδα ('Αστριοι, Χαλαζίες), αλλά και διεθνώς (Χουντίτης –Υδρομαγνησίτης), ως και κοιτασμάτων σε περιοχές που δεν είχαν αξιοποιηθεί προηγουμένως (ποζολάνες Ν. Πέλλας που αποτέλεσαν την πρώτη εκμετάλλευση ποζολανών εκτός νησιωτικού χώρου).

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση μιας πλήρους εργοστασιακής μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης,  που  ανήκε στην γνωστή ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε., η οποία με εκκίνηση το 1981 και ιδρυτή τον Γ. Γεωργιάδη και την επενδυτική τράπεζα ΕΤΕΒΑ, δημιούργησε την αρχική  μονάδα με στόχο την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων αστρίων και χαλαζιών.

Αποτελώντας τον μοναδικό παραγωγό στην Ελλάδα των παραπάνω ορυκτών, η ΜΕΒΙΟΡ  εφοδίαζε ανελλιπώς μέχρι το 2013 την Ελληνική βιομηχανία ειδών υγιεινής  και πλακιδίων, ως και την Υαλουργία με άστριους  και  με χαλαζιακά προϊόντα για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές    (κονιάματα, φίλτρα νερού για πισίνες, κόλλες πλακιδίων, εποξειδικές ρητίνες κ.λ.π.), εξάγοντας παράλληλα σημαντικές ποσότητες αστρίου και χαλαζία ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε Ιταλία, Αυστρία (Swarovski), Ισραήλ (τεχνητό γρανίτη) κ.α.

Εγκαταστάσεις
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. Βιομηχανική Ορυκτά

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό της ΜΕΒΙΟΡ, μετά από διαδοχικές αλλαγές στο Μετοχικό κεφάλαιό της,  περιήλθε το 2006 κατά 100% στο Βελγο-Ολλανδικό συγκρότημα SIBELCO,  ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών. Με την αποχώρηση των Ολλανδών το 2013 η ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.,  εξαγόρασε τα κτίρια και τμήμα του συνολικού μηχανικού εξοπλισμού (εξαιρέθηκε όλος ο μηχανικός εξοπλισμός εξόρυξης και φόρτωσης, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, μπουλντόζες, διατρητικά συγκροτήματα κλπ) της ΜΕΒΙΟΡ, χωρίς όμως καμία από τις πηγές των πρώτων υλών, που χρησιμοποιούσε η ΜΕΒΙΟΡ τα μεταλλεία και λατομεία, δηλαδή αστριών και χαλαζιών, τα οποία καλύφθηκαν ,αποκαταστάθηκαν περιβαλλοντικά με φυτεύσεις και παραδοθήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο από τους αποχωρούντες Ολλανδούς ιδιοκτήτες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΥΜΠΟΣ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το μοναδικό μέτοχο Γ. Γεωργιάδη,  χωρίς καμιάς μορφής δανειοδότηση ή επιδότηση.

Κύριος στόχος της αγοράς του εργοστασιακού συγκροτήματος, χωρίς όπως προαναφέρθηκε, τα μεταλλευτικά και λατομικά δικαιώματα επί κοιτασμάτων αστρίου και χαλαζιών της ΜΕΒΙΟΡ,  ήταν οι μεγάλες δυνατότητες που παρείχε για την επεξεργασία και αξιοποίηση άλλων βιομηχανικών ορυκτών, επί των οποίων ο αγοραστής, νυν ιδιοκτήτης, είτε είχε δικαιώματα εκμετάλλευσης (ποζολάνες, διατομίτες), είτε είχε προσδοκίες απόκτησης (χαλαζίας, χαλαζίτης, ζεόλιθοι κλπ. – ήδη έχουν εκδοθεί 3 άδειες έρευνας για χαλαζία  χαλαζίτη και ζεόλιθο επ΄ ονόματί  της ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ.

Εξοπλισμός
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. Βιομηχανική Ορυκτά

Ήταν ένα τολμηρό βήμα λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών κρίσης, αλλά και των δυσκολιών απόκτησης νέων μεταλλευτικών και λατομικών δικαιωμάτων (σκληροί, αλλά αναγκαίοι περιβαλλοντικοί όροι – μακροχρόνιες διοικητικές διαδικασίες μέχρι την απόκτηση της τελικής αδειοδότησης). Η αποφυγή όμως μιας ενδεχόμενης εγκατάλειψης και απαξίωσης μιας εν λειτουργία μονάδας, χρήσιμης για την Μεταλλεία της Χώρας, λειτούργησε σαν ένα πρόσθετο κίνητρο για το παραπάνω βήμα.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων ορυκτών ή ειδικής επεξεργασίας υπαρχόντων για ειδικές χρήσεις παράλληλα με τη σημερινή δραστηριότητα, που συνιστάται στην παραγωγή λειοτριβημένης ποζολάνης για αρχαιολογικές αναστηλώσεις και παραδοσιακά κτίσματα, ως και χαλαζία διαφόρων κοκκομετριών από ανακύκλωση παλαιοτέρων απορριμμάτων θραύσης – κοσκίνησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη ενότητα 'Ερευνα και Ανάπτυξη.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © OLYMPUS Industrial Minerals. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.